NƯỚC HOA MỚI VỀ

NƯỚC HOA BÁN CHẠY

Bộ sưu tập Nước hoa JO MALONE LONDON (P2)

 

Bộ sưu tập Nước hoa JO MALONE LONDON (P2)

Nước hoa Jo Malone London

 

@@@ Bộ sưu tập riêng RARE TEAS COLLECTION @@@

 

                   Nước hoa thật Darjeeling Tea                nƯỚC HOA THẬT  Golden Needle Tea               nước hoa thật Jade Leaf Tea           

                        Darjeeling Tea                                Golden Needle Tea                             Jade Leaf Tea

                     Năm 2016 (Unisex)                             Năm 2016 (Unisex)                           Năm 2016 (Unisex)

                               Nước hoa thật Oolong Tea                       Nước hoa thật Silver Needle Tea

                Midnight Black Tea                            Oolong Tea                                           Silver Needle Tea

                Năm 2016 (Unisex)                       Năm 2016 (Unisex)                                     Năm 2016 (Unisex)

 

@@@ Bộ sưu tập riêng ROCK AND AGES @@@

 

                                             Nước hoa thật Geranium & Verbena                          

                Birch & Black Pepper                            Geranium & Verbena                           Lily of the Valley & Ivy 

                  Năm 2015 (Unisex)                                  Năm 2015 (Unisex)                                Năm 2015 (Unisex)

 

                 Nước hoa thật Rock The Ages Pomegranate Noir                           

                Pomegranate Noir                               Tudor Rose & Amber 

                Năm 2015 (Unisex)                                  Năm 2015 (Unisex)

 

@@@ Bộ sưu tập riêng SUGAR & SPICE @@@

 

              Nước hoa thật Lemon Tart                                                   

                Pomegranate Noir                                   Redcurrant & Cream                    Elderflower & Gooseberry

                   Năm 2013 (Nữ)                                           Năm 2013 (Nữ)                                  Năm 2013 (Nữ)

             Nước hoa thật Ginger Biscuit                           Nước hoa thật Bitter Orange & Chocolate

                   Ginger Biscuit                             Bitter Orange & Chocolate

                   Năm 2013 (Nữ)                                          Năm 2013 (Nữ)

 

@@@ Bộ sưu tập riêng TEA COLLECTION @@@

 

              Nước hoa thật Assam & Grapefruit                                                      

              Assam & Grapefruit                             Earl Grey & Cucumber                              Fresh Mint Leaf

               Năm 2011 (Unisex)                                   Năm 2011 (Unisex)                                Năm 2011 (Unisex)

                                Nuoc hoa that Sweet Milk

                 Sweet Lemon                                        Sweet Milk 

             Năm 2011 (Unisex)                            Năm 2011 (Unisex)

 

@@@ Bộ sưu tập riêng BLOOMSBURY SET COLLECTION @@@

 

             Nước hoa thật Blue Hyacinth                         Nước hoa thật Garden Lilies                          Nước hoa thật Leather & Artemisia

                    Blue Hyacinth                                       Garden Lilies                                      Leather & Artemisia

                Năm 2017 (Unisex)                                 Năm 2017 (Unisex)                                   Năm 2017 (Unisex)

              Nước hoa thật Tobacco & Mandarin                    

                Tobacco & Mandarin                       Whisky & Cedarwood

                  Năm 2017 (Unisex)                            Năm 2017 (Unisex)

 

@@@ Bộ sưu tập riêng HERB GARDEN @@@

 

                               nUOC HOA THAT Lavender & Coriander                          NUOC HOA THAT Nasturtium & Clover

          Carrot Blossom & Fennel                Lavender & Coriander                            Nasturtium & Clover

               Năm 2016 (Unisex)                         Năm 2016 (Unisex)                                  Năm 2016 (Unisex) 

                                 

           Sorrel & Lemon Thyme                Wild Strawberry & Parsley 

              Năm 2016 (Unisex)                            Năm 2016 (Unisex)

 

... Xem lại Phần 1

 

(Nguồn: Tổng hợp và Biên soạn)

 

Vân Anh - NuochoaTHAT.com.vn

FB: facebook.com/NUOCHOATHAT.VN

Để lại bình luận


Scroll
Sale

Không sẵn có

Hết hàng


Review khách hàng